Pályázatok

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

A projekt keretében megvalósuló képzések bemutatása:

KOMMUNIKÁCIÓ, TÁRGYALÁSTECHNIKA

Képzés célja: Célunk, hogy a résztvevő elsajátítja azokat az alapismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a sikeres kommunikáció és tárgyalástechnika kialakításához. Példák a megszerezhető kompetenciákra:

 • kapcsolatteremtéshez szükséges aktív kommunikáció
 • megbeszélések vezetése, egyeztetések kézben tartása
 • áttekintő, rendszerező képesség, problémamegoldás, helyzetfelismerés, lényegkiemelés

LEAN SZEMLÉLET

Képzés célja: hogy segítse a résztvevőket megérteni a LEAN szemléletmód és keretrendszer alapjait, megismerni eszköztárát és alkalmazásának várható hasznát. Példák a megszerezhető kompetenciákra:

 • kapcsolatteremtő készség, empátia, együttműködési készség, motiválhatóság, kezdeményezőkészség
 • felelősségtudat, kitartás, pontosság, önállóság, elkötelezettség

EGYÜTTMŰKÖDÉS-FEJLESZTÉS

Képzés célja: a munkatársak közötti harmonikus és jó hangulatú együttműködés nyitott, rugalmas, elfogadó szemlélet elősegítése, az adott csapaton belüli kommunikáció fejlesztése. Példák a megszerezhető kompetenciákra:

 • közösségen belüli problémák megoldása
 • nyitottabb hozzáállás más nézőpontok megismerésére
 • konstruktív konfliktus kezelés technikáinak használata

HALADÓ OFFICE – EXCEL INFORMATIKA PROGRAM

Képzés célja: a szükséges technikai ismeretek és a hatékony Excel használathoz elengedhetetlen gyakorlati tudást átadása, mely segít a résztvevőknek a lehetőségek és előnyök kihasználásában. Példák a megszerezhető kompetenciákra:

 • táblázatkezelés a gyakorlatban
 • precizitás, módszeres, hatékony munkavégzés

A HATÉKONY VEZETŐI ESZKÖZTÁR

A képzés célja: hogy segítse a résztvevőket vezetői kompetenciáik fejlesztésében. Példák a megszerezhető kompetenciákra:

 • sikeres vezetői kommunikáció alapfeltételeinek megismerése
 • teljesítmény mérése; flexibilis gondolkodás; folyamatszemlélet
 • emberek kezelése; kontrollálása

GINOP program azonosító száma: GINOP_Plusz-3.2.1-21

Projekt azonosító száma: GYM/01/004623/2023

Kedvezményezett neve: Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.

Támogatás tárgya, célja: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

Szerződött támogatás összege: 6 763 438 Ft

Képzések várható befejezési dátuma: 2024.11.30.


Gyártási technológia fejlesztése a Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.-nél

Projekt tartalmának részletes bemutatása:

Két folyamatirányító berendezés az általuk kezelt termelési folyamatok teljesen automatikus működtetését teszik lehetővé.

Az eddig a kezelők által kézzel végzett paraméter átállításokat, üzem indulásokat, leállításokat, minőség váltásokat egy gombnyomásra, a rendszerben kialakított szekvenciák által vezérelve, lehet elvégezni. Minimálisra csökkentve ezáltal az emberi tényező hatását az adott termelési folyamatra.

Társaságunk a Győri Szeszgyár és Finomító Zrt egyik fontos stratégiai célja, hogy termelési folyamatait teljesen automatizálttá tegye. Fontos és kiemelendő körülmény, hogy a Győri Szeszgyár és Finomító Zrt. kizárólag saját fejlesztésű termékeket gyárt a termékfejlesztéseket célzó innovációs tevékenységünk folyamatos.

Az Ipar 4.0 révén nemcsak a termékünk minőségét tudjuk javítani és ezáltal a világ élvonalába tartozó minőséget előállítani, hanem az energia felhasználásunkat is csökkentjük és az automatizálás révén a működés is sokkal stabilabb lesz.

A fermentációs és desztillációs technológia folyamatirányító berendezésének üzembe helyezésével a következő eredményeket, célokat szeretnénk elérni:

Azonosító: GINOP_PLUSZ-1.1.2-21-2022-00039

Kedvezményezett neve: Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.

Fejlesztés tárgya, célja: Gyártási technológia fejlesztése a Győri Szesz Zrt.-nél

Felhasználás:

 • Fermentációs és desztillációs technológia folyamatirányító berendezések megvásárlása
 • Mesterséges intelligencia szoftver licensz vásárlása
 • Information Server vásárlása

Szerződött támogatás összege: 227 925 653 Ft

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.04.30.

Fermentációs technológia

 • Rendelkezésre állás, üzembiztonság növelése
 • Élesztő szaporodás, cukor alkohol konverzió stabilitásának növelése, javulása
 • Rugalmas alapanyag kezelés
 • Kézi mérések megszűnése, alapanyag adagolás optimalizálása

Desztillációs technológia

 • Teljesen automatizált gyártási folyamatok
 • A technológiai paraméterek optimális értéken tartása
 • Hőenergia megtakarítás
 • Mindig a megfelelő minőség gyártása

Sajtóközlemény – 2022.10.25

Sajtóközlemény – 2023.09.15

Sajtóközlemény – 2024.01.25


Győri Szesz Zrt., Termelési technológiafejlesztés
a Győri Szesz Zrt.-nél beruházása:

A szerződött támogatás összege: 66 232 224 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 70%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében a vinasz üzem technológiai fejlesztése valósult meg termelési kapacitást, termelékenységet növelő, új gyártási folyamatokat eredményező berendezések és eszköz beszerzése által. Az új eszközök beüzemelésének köszönhetően az alkohol lepárlás melléktermékének bepárlási kapacitása bővült, az előállított termék minőségének javulását értük el.

A projekt tervezett befejezés dátuma: 2021. november 15.

Azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-00569


Győri Szesz Zrt. termelési
kapacitásbővítő beruházása

A projekt tartalmának bemutatása: A támogatás segítségével gyártási technológiát megújító és termelési kapacitását bővítő berendezések beszerzése valósult meg. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló fejlesztés fő céljai: a gyártási teljesítmény növelése, a termelési folyamat korszerűsítése, a végtermék minőségének, érzékszervi tulajdonságának javítása, új piacképes termékkör előállítás feltételeinek biztosítása.

Sajtóközlemény

A beruházáson belül 5 fejlesztési terület különült el:

 1. Cefreoszlop állomás létrehozása: nagy teljesítményű elválasztó tányérokkal szerelt vákuum cefre oszlop és annak működését szabályozó centrifugál szivattyúk beszerzése, valamint az automatizáláshoz szükséges specifikus folyamatirányítási rendszer kiépítése
 2. Palackozó üzem létrehozása: új üzemegység teljeskörű gépesítése a helyben történő palackozás és csomagolás érdekében, valamint az anyagmozgatásra alkalmas gépek beszerzése
 3. Alkohol bekeverő és vegyszerező állomás létrehozása: a bekevert alkoholtermékek gyors és pontos kikeveréséhez szükséges, automatizált rendszer kiépítése
 4. Hűtőtorony állomás létrehozása: nagy hűtőkapacitású blokk beépítése, az ellátáshoz szükséges keresztmetszetű csővezetéki rendszer kialakítása és szükséges szállító mennyiségű és nyomású vízszivattyúk telepítése
 5. Technológiai üzem létrehozása: szeszüzemi melléktermék besűrítését végző üzem kompresszor állomásának bővítése egy új levegősűrítő berendezéssel, puffer tároló kapacitás növelés

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00039

A projekt címe: Győri Szesz Zrt. termelési kapacitásbővítő beruházása

Kedvezményezett neve: Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.

A támogatás mértéke (%-ban): 35%

Szerződött támogatás összege: 148.040.470 Ft

Projekt befejezési dátuma: 2019.10.31.